Aɓan 'am wiya awan

Ngôn ngữ: Mbuko

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.