Te Kawenata Hou

Ngôn ngữ: Māori

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

(c) The Bible Society in New Zealand Inc. 1952, 2008

Maps (c) United Bible Societies 1976, 1978