Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

Ngôn ngữ: Are

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved