Judson Bible

Ngôn ngữ: ဗမာ

Thông tin phiên bản...

Public Domain.

Thông tin bản quyền

© 1933 McGuire revision (public domain)