LII HOLO-NORI: AMA LAMATUA

Ngôn ngữ: Dhao

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved