Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ Bhǔkù

Ngôn ngữ: Ngiti

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.