ᨻᩕᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ᨣᩢᨾᩛᩦ

Ngôn ngữ: Northern Thai

Thông tin phiên bản...

Necessary font: Cr-Udom_0

Thông tin bản quyền

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.