WURUBURƐ NOMBIA KPAAKPAA NƆƆKEBAKESEE WƆLE

Ngôn ngữ: Delo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2006