न्‍हूगु नियम नापं भजनसंग्रह व हितोपदेश

Ngôn ngữ: Middle Newar

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Newa Christian Literature Center and Wycliffe Bible Translators, Inc.