Il Teingipe Ma Ili Topwepe Lapiri Lirouku

Ngôn ngữ: Olo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1997, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.