Dyus Yuwe Uꞌsesa

Ngôn ngữ: Páez

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.