Kalderash Ruth 1979

Ngôn ngữ: Romané

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Kalderash Ruth © Swedish Bible Society, 1979.