'Abi'uai Apa'uana Mahamahana

Ngôn ngữ: Waima

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved