Ndagaanu Gihyaka

Ngôn ngữ: Gungu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.