Wɩɩsɩ Nyʋʋfalɩɩ Teŋ

Ngôn ngữ: Paasaal

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2001 Wycliffe Bible Translators