Mashi Avui Wasilakahi

Ngôn ngữ: Mende (Papua New Guinea)

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.