Contemporary New Testament

Ngôn ngữ: Samoan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©2009 Bible Society of the South Pacific