Yaa Kanya Ninii Fɔle Sɛlɛɛ

Ngôn ngữ: Selee

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2008