Ina Sanaa Gagalowa

Ngôn ngữ: Kanasi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.