Udél dwata: gna kesfasad ne lomi kesfasad

Ngôn ngữ: Tboli

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2007, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.