Naˀinbí Sedó Yôesiví Tu̖u̖ / Nanbí Sedó Jôesiví Tun

Ngôn ngữ: Tewa (USA)

Thông tin phiên bản...


Thông tin bản quyền