Naoa rəha uhgɨn nəniəkɨsən wi

Ngôn ngữ: North Tanna

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền