GALA Sɛʋɛi

Ngôn ngữ: Toma

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Pioneer Bible Translators and Bible Society of Guinea

© Traducteurs Pionniers de la Bible et Alliance Biblique de Guinée