Ibbaibele 1963

Ngôn ngữ: Tonga

Thông tin phiên bản...

Ibbaibele 1963 (Tonga) Bible

This translation, was published by Zambia Bible Society in 1963.

Thông tin bản quyền