Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

Ngôn ngữ: Highland Totonac

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.