Vanuvei Eo

Ngôn ngữ: Southeast Ambrym

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.