Kinh Thánh Bản Truyền Thống

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.