DBƐƐDƐ DEE‑

Ngôn ngữ: Wè Northern

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, 2010