Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Ngôn ngữ: Garrwa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved