Kambio Wampukuamp Bible Portions

Ngôn ngữ: Kombio

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©  Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.