Be diꞌizh nsaꞌa gealnaban

Ngôn ngữ: Zapotec: San Vicente Coatlán

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.