Zulu 1986 Translation (NT & Psalms)

Ngôn ngữ: isiZulu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.